Dnia 14.01.2021r. W naszej świetlicy odbyły się zajęcia online, których celem było wykonanie laurek dla babci i dziadka. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością dzięki której powstały piękne kolorowe kartki. Święto Babci i Dziadka to najwspanialsze dni w, których są oni obdarzeni przez swoich wnuków miłością. Babcia i Dziadek to osoby, które w życiu każdego dziecka odgrywają bardzo ważną rolę. Kochanym Babciom i Dziadkom życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli szczęśliwi oraz dumni ze swoich wnuków tak jak w tym dniu.