20151217_191241

W ramach projektu 50+ dnia 17 grudnia w Domu Ludowym w Tymieniu odbył się Kurs z podstaw obsługi komputera. Wzięło w nim udział  10 osób, każdy uczestnik otrzymał certyfikat.

20151217_191147

Instruktor Elżbieta Piskorz