Dla wszystkich podopiecznych Domu Ludowego w Mścicach:)