Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy informuje o przeniesieniu zajęć ZUMBY na inne dni tygodnia. 

Zajęcia te odbywają się we wtorki oraz czwartki w godz. 19.00 do 20.00 na sali widowiskowej  WDK w Dobrzycy