W Będzinie na świetlicy dzieci wykonały pszczoły z kolorowego papieru z okazji dnia pszczół.