DOM LUDOWY W TYMIENIU :)

DOM  LUDOWY  W  TYMIENIU

Instruktorzy:

Elżbieta Piskorz

Adam Zabrocki

Tel. 666 238 964

GODZINY PRACY PLACÓWKI W CZASIE ROKU SZKOLNEGO

PONIEDZIAŁEK – 13:00

WTOREK – 12:00

ŚRODA – 12:00

CZWARTEK – 12-00

PIĄTEK – 13:00

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ/2018/2019r. PODANY BĘDZIE, PO USTALENIU DODATKOWYCH WARSZTATÓW, KTÓRE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W PLACÓWCE.

ZAPRASZAMY !!!