20160713_121901

Dnia 13 lipca w naszej świetlicy odbyły się warsztaty ekologiczne pod hasłem „Co w trawie piszczy”.

20160713_121820

Korzystając z pięknej aury wybraliśmy się w teren, maluchy jako badacze tajemniczej przyrody odkrywały wielki świat maleńkich stworzeń i roślin. Zajęcia ekologiczne pozwalają na zwrócenie uwagi dzieci na wielkie bogactwo świata przyrody, na najdrobniejsze ślady życia.

20160713_122937

Podczas przeprowadzonych zajęć uczestnicy poznali formy ochrony przyrody, nauczyli się współpracować i komunikować w grupie, poszerzyli wiedzę o ochronie przyrody, uświadomili sobie, że człowiek powinien być mądrym gospodarzem ziemi i umieć racjonalnie korzystać z bogactwa bez naruszenia równowagi w przyrodzie.

20160713_123138

Udział w spotkaniu uświadomił dzieciom ciągłą potrzebę dbania o otaczające je środowisko.

20160713_122326

 

Instruktor Monika Zielińska