20150716_113624

Dzieci z wszystkich świetlic podlegających pod Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie uczestniczą w akcji „Bezpieczne Wakacje 2015”. 15 lipca w świetlicy w Strachominie wychowankowie wzięli udział w zajęciach Jak prawidłowo przekraczać jezdnię.

20150716_113612

Zajęcia miały na celu wdrażanie do umiejętnego przechodzenia przez jezdnię w miejscach wyznaczonych. Starsze dzieci przygotowały wcześniej materiały dydaktyczne potrzebne do zajęć, własnoręcznie wykonały znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną.

20150715_113947

Wszyscy uczestnicy chętnie odpowiadali na zadawane przez instruktora pytania, nawet maluszki, dzięki wakacyjnemu spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Gminnej z Będzina, które odbyło się 1 lipca w Tymieniu, miały ogromny zasób wiedzy. Całe zajęcia były dla dzieci tylko przypomnieniem i utrwaleniem sobie poznanych wcześniej informacji.

20150716_112322

 

 Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

 

Bez sygnalizacji świetlnej:

1277797628_3 

Z sygnalizacją:

1277797688_0

Instruktor Monika Zielińska