główne

W świetlicy Domu Kultury w Będzinie odbyły się kolejne zajęcia Akademii Plastycznej. Tym razem dzieci z Panią instruktorką tworzyły z rolek po ręcznikach papierowych sowy, które w naszej kulturze są symbolem mądrości. Dzięki warsztatom uczestnicy zajęć rozwijają kreatywne myślenie i rozwój manualny, który jest bardzo istotny w procesie dorastania. Głównym celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na estetykę. Pragniemy by nasi milusińscy potrafili dostrzec piękno w otaczającym ich świecie oraz umieli wykorzystać nietypowe materiały, jako środki artystycznego wyrazu swojej osobowości. Jednak najważniejszym i jednocześnie nieodłącznym elementem Akademii Plastycznej jest atmosfera, która panuje na zajęciach. Dzieci czują się komfortowo i bezpiecznie, dlatego  bardzo chętnie uczestniczą w naszych spotkaniach.

Instruktor Sabina Snoch

11   3   2   1   5