Grupa Teatralna „Agrafka”, działająca przy naszej świetlicy, 13 listopada wzięła udział w uroczystym apelu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Warninie. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę. Występ był dla naszych dzieci integracją społeczną oraz akceptacją dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Spotkania takie likwidują bariery, pozwalają na pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu społecznym, dzieci zdrowe natomiast poprzez obserwację rówieśników pokrzywdzonych przez los uczą się między innymi: opiekuńczości, współczucia, tolerancji, akceptacji, otwartości na innych, samodzielności.

Podczas pobytu w ośrodku dzieci mogły zobaczyć, że ludzie różnią się od siebie, nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są gorsi od pełnosprawnych. Pamiętajmy, aby budować w dzieciach od najmłodszych lat przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością, aby nauczyły się tolerować inne dzieci, różniące się od tych zdrowych – wyglądem czy zachowaniem.

Nasze dzieci przedstawiły sztukę „Niepodległa 2018”, natomiast wychowankowie ośrodka przygotowali układy taneczne oraz wokalne. Poza tym, poza występami, przygotowany został również quiz wiedzy o Polsce. Mieliśmy również okazję zwiedzić ośrodek, wszyscy przyjęli nas bardzo miło, a w podziękowaniu dostaliśmy na pamiątkę pięknego anioła.

Instruktor Monika Zielińska