13 lipca w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie spotkali się miłośnicy spektakli. Ponad 50 dzieci uczęszczających na wakacyjne zajęcia w świetlicach obejrzało przedstawienie „Doktor Dzięcioł”. Była to historia sympatycznej i zabawnej biedronki, poważnego leśniczego oraz tytułowego Doktora Dzięcioła. Bajka miała postać interaktywny, uczyła wrażliwości na cudzą krzywdę i zaznajamiała z pracą lekarzy.